• Selim's Notes
 • Posts
 • Day 19: 2 Books On Personal Finance That Disagree With Each Other | 19. Gün: Kişisel Finans Üzerine Birbiriyle Çelişen 2 Kitap

Day 19: 2 Books On Personal Finance That Disagree With Each Other | 19. Gün: Kişisel Finans Üzerine Birbiriyle Çelişen 2 Kitap

And Why You Should Read Both | Ve Neden İkisini de Okumalısınız

Photo by Mathieu Stern on Unsplash

Hey friends,

Two of the most famous books on Personal Finance say very different things:

Book #1: Total Money Makeover by Dave Ramsey

Book #2: I Will Teach You to Be Rich by Ramit Sethi

The question most people ask is: "Well, which one should I read?"

My answer is both!

Because even though they disagree with each other, there is a lot we can learn from both authors and their respective POVs. I used to feel closer to Ramit Sethi, but now, since I have some debts to pay and I’m in the process of starting my own business after leaving my job, I’m following Dave Ramsey advices more.

Here are some of my biggest takeaways from both:

Total Money Makeover by Dave Ramsey

 • Takeaway #1: The importance of a zero-based budget where every dollar has a purpose.

 • Takeaway #2: The 'snowball method' for paying off debts – start with the smallest and work your way up.

 • Takeaway #3: A strong caution against the use of credit cards and encouraging a debt-free lifestyle.

I Will Teach You to Be Rich by Ramit Sethi

 • Takeaway #1: Focus on big wins like negotiating your salary, which can have a more significant impact than cutting small expenses.

 • Takeaway #2: The importance of automating finances to save and invest effortlessly.

 • Takeaway #3: Challenges the traditional view of home ownership as a necessity, suggesting that renting can often be a more intelligent financial choice.

Being able to "hold" these opposing views at the same time is essential when stress-testing ideas. This approach allows for a more holistic understanding of personal finance, recognizing that there is no one-size-fits-all solution.

P.S. If you don’t want to receive daily e-mails from me, you can update your preferences here to stay only in my weekly newsletter.

If you found these insights valuable, don't forget to follow me on social media and subscribe to my newsletter for similar content.

And now, I'm curious to hear from you: What is your favorite book on personal finance or money? Share your top picks and why they stand out to you!

Photo by Mathieu Stern on Unsplash

Merhabalar ,

Kişisel Finans üzerine yazılmış en ünlü iki kitap çok farklı şeyler söylüyor:

 • 1. Kitap: Dave Ramsey tarafından yazılan Total Money Makeover

 • 2. Kitap: Ramit Sethi'den Size Zengin Olmayı Öğreteceğim

Çoğu insanın sorduğu soru şudur: "Peki, hangisini okumalıyım?"

Benim cevabım her ikisi de!

Çünkü birbirleriyle aynı fikirde olmasalar da, her iki yazardan ve onların bakış açılarından öğrenebileceğimiz çok şey var. Ben bu zamana kadar kendimi daha çok Ramit Sethi’ye yakın hissediyordum ama şuan ödemem gereken birkaç borcum olduğu için ve işimden ayrılıp kendi işimi kurma sürecimde olduğum için daha çok Dave Ramsey’i takip ediyorum.

İşte her ikisinden de çıkardığım en büyük sonuçlardan bazıları:

Dave Ramsey'den Total Money Makeover

 • Çıkarım #1: Her doların bir amacı olduğu sıfır tabanlı bir bütçenin önemi.

 • Çıkarım #2: Borçları ödemek için 'kartopu yöntemi' - en küçükten başlayın ve yukarı doğru ilerleyin.

 • Çıkarım #3: Kredi kartı kullanımına karşı güçlü bir uyarı ve borçsuz bir yaşam tarzının teşvik edilmesi.

Ramit Sethi'den Size Zengin Olmayı Öğreteceğim

 • Çıkarım #1: Maaşınızı müzakere etmek gibi büyük kazanımlara odaklanın, bu küçük harcamaları kısmaktan daha önemli bir etkiye sahip olabilir.

 • Çıkarım #2: Zahmetsizce tasarruf etmek ve yatırım yapmak için finansmanı, gelir ve giderlerinizi otomatikleştirmenin önemi.

 • Çıkarım #3: Ev sahibi olmanın bir gereklilik olduğu yönündeki geleneksel görüşe meydan okuyarak, kiralamanın çoğu zaman daha akıllıca bir finansal seçim olabileceğini öne sürüyor.

Kitap: Blinklist, Amazon, Audible 

Bu karşıt görüşleri aynı anda "tutabilmek", fikirleri stres testine tabi tutarken çok önemlidir. Bu yaklaşım, herkese uyan tek bir çözümün olmadığını kabul ederek kişisel finansın daha bütünsel bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

Bu görüşleri değerli bulduysanız, beni takip etmeyi ve benzer içerikler için e-posta bültenime abone olmayı unutmayın.

Ve şimdsi, sizden duymak istediklerimi merak ediyorum: Kişisel finans veya para konusunda en sevdiğiniz kitap hangisi? En iyi seçimlerinizi ve neden sizin için öne çıktıklarını paylaşın!

Not: Benden sadece haftalık bülteni almak istiyorsanız, terchilerinizi buradan düzenleyebilirsiniz.