Decision Making Matrix | Karar Verme Matrisi

A few examples | Bir kaç Örnek

Day 3: 30-Day Short Video Challenge | Decision Making

“A decision is a judgment. It is a choice between alternatives. It is rarely a choice between right and wrong. It is at best a choice between “almost right” and “probably wrong”—but much more often a choice between two courses of action neither of which is provably more nearly right than the other.”

― Peter F. Drucker, The Effective Executive

James Clear thinks about decisions in three ways: hats, haircuts, and tattoos.

Most decisions are like hats. Try one and if you don’t like it, put it back and try another. The cost of a mistake is low, so move quickly and try a bunch of hats.

Some decisions are like haircuts. You can fix a bad one, but it won’t be quick and you might feel foolish for awhile. That said, don't be scared of a bad haircut. Trying something new is usually a risk worth taking. If it doesn't work out, by this time next year you will have moved on and so will everyone else.

A few decisions are like tattoos. Once you make them, you have to live with them. Some mistakes are irreversible. Maybe you'll move on for a moment, but then you'll glance in the mirror and be reminded of that choice all over again. Even years later, the decision leaves a mark. When you're dealing with an irreversible choice, move slowly and think carefully.

Here is a link for James Clear’s 3-2-1 Newsletter;

  1. Gün: 30 Günlük Kısa Video Challenge | Karar Verme

"Karar bir yargıdır. Alternatifler arasında bir seçimdir. Nadiren doğru ve yanlış arasında bir seçimdir. En iyi ihtimalle "neredeyse doğru" ve "muhtemelen yanlış" arasında bir seçimdir - ama çok daha sıklıkla, hiçbiri diğerinden kanıtlanabilir bir şekilde daha doğru olmayan iki hareket tarzı arasında bir seçimdir."

  • Peter F. Drucker, Etkili Yönetici

James Clear kararlar hakkında üç şekilde düşünür: şapkalar, saç kesimleri ve dövmeler.

Çoğu karar şapka gibidir. Birini dener ve beğenmezseniz geri koyar ve başka bir tane denersiniz. Bir hatanın maliyeti düşüktür, bu nedenle hızlı hareket edin ve bir sürü şapka deneyin.

Bazı kararlar saç kesimi gibidir. Kötü bir kararı düzeltebilirsiniz, ancak bu hızlı olmayacaktır ve bir süre kendinizi aptal gibi hissedebilirsiniz. Bununla birlikte, kötü bir saç kesiminden korkmayın. Yeni bir şey denemek genellikle almaya değer bir risktir. İşe yaramazsa, gelecek yıl bu zamanlar siz de herkes gibi yolunuza devam etmiş olacaksınız.

Bazı kararlar dövme gibidir. Onları bir kez yaptığınızda, onlarla yaşamak zorunda kalırsınız. Bazı hataların geri dönüşü yoktur. Belki bir an için hayatınıza devam edersiniz, ama sonra aynaya bakar ve o seçimi tekrar hatırlarsınız. Yıllar sonra bile bu karar bir iz bırakır. Geri dönüşü olmayan bir seçimle karşı karşıyaysanız, yavaş hareket edin ve dikkatlice düşünün.

Aşağıda karar verme matrisi ile ilgili bir kaç örnek bulabilirisiniz;